Humanteachings - "Se verkligheten som den är"
Hjärtats intelligens!
 
The Heart´s intelligence!
 
 
Vårt hjärta har sin egen intelligens och till och med en egen hjärna. Vetenskapen har känt till det här i cirka 20 år.
Ursprungsbefolkningar har känt till det här i tusentals år!
Heartmath institute i Kalifornien har sett att en del av hjärtat producerar ämnen som man vanligtvis ser i hjärnan.
I den här förändringens tid är vi på väg att flytta vårt medevetande från hjärnan till hjärtat.
I hjärtat kan vi "drömma fram" den bästa tänkbara Världen. När vi skapar vår verklighet från hjärtat får vi dessutom exakt det vi vill ha.
 
En annan sak att tänka på är att det går mer information från hjärtat till hjärnan än tvärtom...
 
 
 
Our heart has its own intelligence and even its own brain. Scientists have known this for about 20 years or so.
Ancient people have known this for thousands of years!
Heartmath institute in California have seen that some part of the heart, produces substances that we normally see in the brain.
In this time of change, we´re about to move our consciousness from our brain to our heart.
We can "dream" in our hearts and get the best imaginable World. When we create our reality in our hearts we also get exactly what we want.
 
An other considerable thing is that it goes more information from the heart to the brain, than the other way around...
 
under construction
Hemsida drivs av  Vistaprint