Humanteachings - "Se verkligheten som den är"
Intuitionen visar oss vår högsta bästa livsväg!
 
The intuition shows us our highest and best lifepath possible!
 
Intuitionen är kopplad till närvaron, Gud, allt som är, universum eller vad vi nu vill kalla intelligensen som finns i allt och ligger bakom all skapelse.
 
Intuitionen är lika med vår högsta bästa livsväg.
 
Intuitionen är den röst eller känsla som alltid vill oss det bästa, till skillnad från egot och intellektetet.
 
 
 
 
 
 
 
 
The intuition is connected with God, the presence, universe or whatever we want to call the intelligence that exists in everything and lies behind all of creation.
Our intuition is the same thing as our highest and best lifepath.
 
The intuition is the voice or the feeling, that always provides us with the best information, in contrast to our ego and the intellect.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemsida drivs av  Vistaprint