Humanteachings - "Se verkligheten som den är"
Maya
 
Mayans
 
 
 
 
Mayaindianerna hade varit tysta i över 500 år innan de nyligen började prata med den "moderna människan" (om förändringarna som håller på att ske).
 
 
The Mayans had been silent for over 500 years, before they recently started talking to the "modern man" (about the changes that are occuring right now).
 
 
Hemsida drivs av  Vistaprint