Humanteachings - "Se verkligheten som den är"
 Moder Jord
 
Mother Earth
 
 
Moder Jord är en levande organism. Hon känner vad vi känner och hon påverkas av vårt medvetande och av våra handlingar. Självklart påverkas vi starkt av Moder Jords energier, eftersom vi är tätt sammankopplade med henne!
 
 
Mother Earth is a very much alive beeing. She feels what we feel and she is affected by our consciousness and by our actions. And we are of course deeply affected by Mother Earth´s energies, since we are strongly connected to her!
 
 
Hemsida drivs av  Vistaprint