Humanteachings - "Se verkligheten som den är"
Självhjälp
 
 
Här är en enkel och mycket givande övning, som med fördel kan utföras flera gånger per dag.
Genom att Stanna upp, blir vi medvetna om vad som pågår i vårt inre och vi får möjlighet att vara kvar i våra känslor och uppleva de fullt ut.
På så sätt skapas inga "rester" i kroppen, i form av blockeringar och spänningar.
Den här övningen hjälper oss att vara mer "Här och Nu".
 
Self-help
 
Here is a very simple and very rewarding exercise that I call: Short Break. 
You´re benefiting from it by practicing it several times a day. 
Just by taking these Short Breaks, we become conscious of what is going on inside us. And we get the possibility to stay in our feelings and really experience them completely. By doing this we don´t create any blockages or stress.
This exercise helps us to be more "Here and Now".
 
 
 
 
STANNA UPP!
 
(Försätt dig i ett lugnt tillstånd)
 
Fråga dig själv:
 
  • Vad känner jag just nu?
 
Säg sen till dig själv:
 
  • Jag tillåter mig att känna vad som helst!
 
Se, upplev och känn svaret!
 
Säg till dig själv:
 
  • Detta är min sanning just nu!
 
 
 
 
SHORT BREAK!
 
(First put yourself in a calm mood)
 
Ask yourself:
 
  • What do I feel right now?
 
Then say to yourself:
 
  • I allow myself to really feel whatever that shows up!
 
See, experience and feel the answer!
 
Say to yourself:
 
  • This is my truth right now!
 
Hemsida drivs av  Vistaprint