Humanteachings - "Se verkligheten som den är"
RSS

Senaste inläggen

Feel
The New World
Current systems go crazy before they collapse!

Kategorier

New consciousness
drivs av

Min blogg

The New World

Hello!
 
We have come to an interesting point in human evolution. Now we can consciously choose to co-create a New World with completely different values.
The first thing to realise is that we CAN change our lives. The second is that we actually are ALLOWED to change our lives. You can even say it's our responsibility. EVERY human being know this inside themselves. It's no more just following the stream. It's time to Wake up! It's time to create the best imaginable World, where everyone have there own right to exist and flourish. 
 
What kind of World do you want to live in?
 
We have ALL the answers inside our hearts!
 
It's REALLY time to let our hearts guide us.....
 
 
  
 
Hej!
 
Vi har kommit till en intressant punkt i människans utveckling. Vi kan nu medvetet välja att samskapa en Ny Värld med totalt andra värderingar.
 
Det första vi behöver inse är att vi KAN förändra våra liv. Det andra är att vi faktiskt FÅR ändra våra liv. Man kan till och med säga att det är vår skyldighet. VARJE människa vet det här inuti dem själva. Vi kan inte längre bara följa strömmen. Det är dags att vakna! Det är dags att skapa den bästa tänkbara världen, där varje människa har rätt att existera och utvecklas.
 
Vad för sorts Värld vill du leva i?
 
Vi har ALLA svar i våra hjärtan!
 
Det är hög tid att låta våra hjärtan guida oss.....